Jdi na obsah Jdi na menu
 


Existují rostliny typicky submerzní (vodní,ponořené) a rostliny typicky emerzní,které pod vodou trvale nikdy nerostou.K emerzním patří např. Rákos,orobinec a vetšïna šáchorů.Většína vodních rostlin je však obojživelných.Pak nehovoříme o submerzních nebo emerzních rostlinách,ale jen o jejich submerzní nebo emerzní formě.
Submerzní rostliny jsou takové,které rostou všemi orgány pod hladinou vody.Vyjímkou tvoří někdy květenství,které u některých submerzních rostlin vyrůstá nad hladinou vody nebo plave na vodní hladině.
Emerzní rostliny jsou takové,které koření ve dně mělkých vod a jejichž listy i květenství vyrůstají nad vodou.Mezi oběma skupinami je řada přechodných forem.
Pravé submerzní vodní rostliny rostou trvale pod vodou a někdy pod vodou i kvetou.(Samčí květenství všech druhu Vallisneríí.)Při vyschnutí vody hynou,a proto jsou vázány na trvalé,nikoli periodické vody.Patří mezi ně poměrně málo druhů,jako je např. Blyxa,Egeria,Vallisnerie.
Převážně submerzní jsou takové druhy,které i v přírodě rostou většinou pod vodou,ale jejichž lodyhy se v době kvetení prodlužují,vyrůstají vysoko nad vodou a v této fázi kvetou a plodí.Jiné převážně ponořené rostliny kvetou v ponořené části (submerzní fázi) a nad vodu vyrůstají jen jejich květy.Při vyschnutí vody však tyto druhy velmi snadno vytvářejí dočasné pozemní (terestrické) formy,ve kterých snadno přežívají.Některé z nich kvetou právě jen v těchto pozemních formách.Patří sem např.
Didiplis diandra,Heteranthera zosterifolia,Limnophila sessiliflora,L.aquatica,všechny druhy rodu Myriophyllum,Rotola macrandra a Zosterella dubia.
Další skupinou jsou obojživelné druhy,které maji vždy submerzní nebo emerzní formy.