Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mají-li být rosliny v akváriu biologicky životaschopné,produkovat kyslík,využívat
odpadní látky a rozvinout i své další vlastnosti sloužící k čištění vody,musí být optimálně uspokojovány všechny jejich životní potřeby.Kromě toho,že musí být splněny jejich nároky na světlo a teplo,je pro ně životně důležitá i kvalita vody.

Kyslík ( O2 )
Kyslík je nejdůležitějším prvkem všech organizmů.Rostliny i zvířata ho potřebují k dýchání.Bakterie ve filtrech,které rozkládají odpadní látky,jako zbytky krmiva a výkaly ryb a přeměňují je na látky,které nejsou pro ryby jedovaté,mohou pracovat jen tehdy,mají-li dostatek O2.
Kyslík rozpuštěný ve vodě pochází zčásti ze vzduchu a zčásti ho produkují rostliny při fotosyntéze.Plyny ve vodě a ve vzduchu jsou zpravidla ve vzájemné rovnováze.To znamená,že pokud voda obsahuje málo O2,difunduje kyslík ze vzduchu do vody.Je-li ve vodě rozpuštěno mnoho O2,uniká kyslík do vzduchu.Vytvoří-li se taková rovnováha,pak je rozpuštěno asi 9 mg O2 v 1L vody.

Optimální obsah kyslíku:
Při kterém se rybám a rostlinám daří nejlépe,se pohybuje mezi 5 až 7 mg O2/L vody.Ale jen ve dne,když probíhá fotosyntéza.Tyto hodnoty O2 vykazuje vetšina akvárií s velmi bujnou vegetací.

Měření obsahu O2:
Test ke stanovení obsahu O2 ve vodě zakoupíme ve specializovaných akvaristických prodejnách.Jelikož v bohatě osázených akváriích vzniká přes den při fotosyntéze hodně O2,je ráno obsah O2 nižší než večer.Provedeme-li měření O2 ráno a odpoledne,dostaneme měřítko životaschopnosti vašich rostlin.

Nedostatek kyslíku:
Často k němu dochází ve špatně udržovaných akváriích,například:
-V přerybněných nádržích,ve kterých je jen málo rostlin.
-V nádržích z nepravidelnou výměnou vody a udržbou filtru.
-Ve spatně osvětlených nádržích,kde nemůže probíhat fotosyntéza.
-V nádržích,kde rostliny nejsou hnojeny a strádají.
V takových případech se kyslík sice d vody dostane ze vzduchu,avšak jeho deficit nemůže být dostatečně rychle vyrovnán.Klesne-li obsah O2 pod 2 mg/L vody,lapají ryby na hladině po vzduchu a filtrové bakterie pracují příliš pomalu,nebo nepracují vůbec.
-Při trvalém nedostatku O2 zavedeme vzduchování,vysadíme dostatek rychle rostoucích rostlin a vytvoříme jim takové podmínky,aby samy O2 vytvářeli dostatek.

Nadbytek kyslíku:
Někdy může vzniknout ve velmi dobře zarostlých akváriích,o které je dobře pečováno.Při trvalém nadbytku ovšem O2 vyhání z vody potřebné CO2 a další prvky potřebné ke zdravému růstu rostlin.

Oxid uhličitý ( CO2 ):
Nejdůležitější živinou rostlin je oxid uhličitý ( CO2 ).Ten nesmí v akváriu chybět,jinak se rostlinám nebude dařit.Abyste nalezli jeho správnou hodnotu,musíte brát při osázování nádrýe v úvahu jak nároky ryb,tak i rostlin.

Obrazek


Kontrola obsahu CO2:

Při měření obsahu oxidu uhličitého máme na výběr hned několik možností,jak jeho obsah ve vodě změřit.
-Kapkové indikátory a malé testovací přistroje,takzvané pernamentní testy na CO2.Tyto přístroje jsou naplněné indikační kapalinou,která reaguje na změny pH vody,způsobené nedostatkem nebo nadbytkem oxidu uhličitého.
-Druhá možnost jsou různé papírkove testy,které ponoříme do vody a na stupnici ihned vydíme výsledné pH vody a s tím spojený obsah CO2 rozpuštěného ve vodě.

Nedostatek CO2:
Při nedostatku oxidu uhličitého nemohou rostliny asimilovat,a proto nemohou vytvářet ani kyslík,což má negativní dopady na celkové prostředí v akváriu.I když jsou rostliny dobře hnojeny a osvětleny,rostou při nedostatku pomaleji a listy často zakrní.

Dodávání CO2 do akvária:
Je několik způsobů,jak dopravit oxid uhličitý do akvária.Od jednoduchých difuzních zvonů po dražší profi sety přesně podle velikosti akvária.
Nejvhodnějši způsob dávkování oxidu uhličitého je přes jemný cigaretový filtr,ten vytváří malé bublinky a ty se rozpustí ve vodě.
Dobré je také použití difuzního zvonu.CO2 se rozpouští ve vodě a neuniká z ní ven.
-Při dávkování CO2 na kratší dobu je vhodné použít výrobu oxidu uhličitého z kvašného procesu.Jedna náplň vystačí asi na 3 až 4 týdny.

Nadbytek CO2:
Většině rostlin zvýšené hodnoty CO2 nevadí,avšak rybám škodí.Ty se mohou udusit.

Náprava:
CO2 se dá snadno vytlačit z vody prudkými pohyby vody.Silně proudící voda obsah CO2 ve vodě sníží.Ještě účinější je použití vzduchovacích kamenů.Ovšem zase nesmí vytlačit kyslik potřebný oxid uhličitý.Nejlepší kombinace je ta,že CO2 se dostáva do vody po dobu,kdy v akváriu svítíme,tedy zhruba 10 až 12 hodin,poté CO2 vypneme a zapneme vzduchování.Rostliny přes noc CO2 nevyužívají a ryby by se mohli přiotrávit.Ráno zase zapneme CO2 a vzduchování vypneme.

Tvrdost vody:
I akvarističtí nováčci vědí,že akvarijní voda může být ,,tvrdá`` nebo ,,měkká``.Tvrdost vody způsobují soli kovů alkalických zemin,především vápníku a hořčíku.Vodu,která obsahuje velké množství těchto minerálních solí,nazýváme vodou tvrdou,vodu,která jich ma málo,nazýváme vodu měkkou.
-V akvaristice se tvrdost vody ( celková tvrdost ) udává v německých stupních tvrdosti °dGH.
-1 °dGH odpovídá 10 mg oxidu vápenatého nebo oxidu hořečnatého v 1 L vody.

Obrazek


Karbonátová tvrdost:

Pro rostliny není celková tvrdost zdaleka tak důležitá jako karbonátová neboli uhličitanová tvrdost (° dKH ).
-Karbonátovou tvrdost způspbují hydrogenuhličitany a uhličitany,tedy vápenaté a hořečnaté soli kyseliny uhličité.
-Jako nekarbonátová ( síranová ) tvrdost se označuje ,,trvalá`` tvrdost vody,která zůstává i po převaření a kterou vyvolávají síran vápenatý a síran hořečnatý a jiné sloučeniny.
-Součet karbonátové a nekarbonátové tvrdosti pak udává za normalních okolností celkovou tvrdost vody.

Správná tvrdost vody:
Většině ryb a rostlin se nejlépe daří při celkové tvrdosti od 8 do 16 °dGh.Vodovodní voda má obvykle od 7 do 17 °dGH.
-Uhličitanová tvrdsot by se měla pohybovat mezi 3 až 10 °dKH.Jen málo rostlin potřebuje měkčí vodu,např. Anponogeton rigidifolius.

Měření tvrdosti vody:
Testy a měřící přistroje ke stanovení tvrdosti vody ( dGH a gKH ) se dají zakoupit ve spacializovaných akvaristických prodejnách.

Změkčování a zvyšování tvrdosti:
Vodu můžeme změkčovat iontovou výměnou nebo změnou osmozy.Po iontové výměně nebo změně osmozy nemá již voda prakticky žádné soli.To však není dobré ani pro rostliny,ani pro živočichy.Proto se znovu musí trochu solí doplnit.Přidává se tolik neměkčené vodovodní vody,dokud tvrdost vody v akváriu neodpovídá potřebám živočichů a rostlin,které chceme pěstovat.
-Vysoká karbonátová tvrdost se dá snížít hnojením oxidem uhličitým nebo filtrováním ořes rašelinu.

Hodnota pH:
Hodnota pH udává stupeň kyselosti vody.V každé přírodní vodě je rozpuštěno určité množství kysele a alkalicky ( zásaditě ) reagujících látek.Obsahuje-li voda více kyselin,než zásad,je kyselá,obsahuje-li více zásad než kyselin,je alkalická.Nacházejí-li se kyseliny a zásady v rovnováze,ne voda chemicky neutrální.


Obrazek